Każdy chyba z nas miał w którymś momencie okazję widzieć ekipę energetycznego zakładu, zajmującą się naprawą instalacji energetycznej

Podstawowym narzędziem pracy takiej ekipy jest koszowy podnośnik, to znaczy umieszczony na wysięgniku kosz, do którego wchodzi pracownik i następnie całość jest podnoszona na właściwą wysokość. W przypadku sprzętu elektrycznego podnośniki spełniać muszą odpowiednie normy bezpieczeństwa, to znaczy muszą być odpowiednio odizolowane od pozostałych elementów urządzenia.