Czym jest standard ISO 27001 oraz jakie niesie plusy?

Każda firma posiada jakiś zbiór danych, którymi zarządza. Takie zasoby wiążą się z pewnymi zagrożeniami, przez co niezwykle ważne jest, by właściwie zabezpieczyć cenne dane, opracowując system ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby organizacji.
Takim międzynarodowym oraz powszechnym standardem systemu zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji jest ISO/IEC 27001.

sklepy

Autor: Sang yun Lee
Źródło: http://www.flickr.com

ściany

Autor: Jacob’s
Źródło: Jacob’s
Ma zastosowanie we wszelkich organizacjach, w których informacja może być wymierna wartością bądź konieczność jej ochrony wynika z obowiązków określonych przepisami prawa. Może być zatem wykorzystany w organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa z różnych branż, banki, organy administracji publicznej, jednostki służby zdrowia oraz organizacje non profit. Niezależnie od formy przetwarzania informacji wdrożenie standardu ISO 27001 pomaga stworzyć właściwie warunki do ochrony tych danych, to znaczy adekwatne w sytuacji odtajnienia, ryzyka utraty czy zniszczenia.

Czujesz nienasycenie? Potrzebujesz więcej artykułów na zbliżony temat? Dla nas to rewelacyjna wiadomość. Więc klikaj (www.medycynaistomatologia.pl/pediatra-lodz.html) w podany link i gotowe.

Bezpieczeństwo informacji na podstawie wytycznych standardu ISO 27001 rozpatrywane jest w 3 wymiarach: integralność informacji, poufność i dostęp do informacji . Oznacza to, iż informacja jest kompletna (nie zawiera wykluczeń, jakie mogą wpłynąć na jej niezrozumienie), dostęp do informacji mieć powinny wyłącznie osoby lub organizacje do tego upoważnione, wówczas gdy jest to niezbędnekonieczne do realizacji ich obowiązków.

Wdrożenie iso 27001 daje mnóstwo korzyści, na przykład: zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście ochrony zasobów firmy, minimalizacja ryzyka niedostarczenia produktu albo niewykonania usługi, racjonalizacja ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem firmy, spełnienie wymogów międzynarodowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa danych wdrożenie iso 27001.

Nasze następne teksty są podobnie zajmujące, jak ten. Zatem wejdź w link tutaj zbiornik na deszczówkę podziemny i czytaj szczegółowe posty. Zachęcamy!

Poza tym, posiadanie prestiżowego certyfikatu wpływa na zwiększenie wartości marki.