Nowoczesne rozwiązania dla firm wzmacniające pozycję firmy w handlu zagranicznym

Handel zagraniczny niesie różne ryzyka dla podmiotów w nim uczestniczących. Aby sprostać założeniom stron kontraktu, banki wyszły z propozycją wielu instrumentów finansowych, których podstawowym celem jest płatność za towar bądź usługę oraz zabezpieczenie interesów partnerów handlowych. Każda ze stron ma zamysł, aby płatność odbyła się w formie gotówkowej, najlepiej przed transakcją. Jednak taka forma rozliczeń, z racji ryzyka jest spotykana stosunkowo rzadko. W związku z tym strony kontraktu podejmują starania by zredukować ryzyko wynikające z transakcji poprzez wprowadzenie różnych zabezpieczeń.

Technologie w biznesie

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Do operacji, których wykorzystanie w handlu wspiera pozycję eksportera, można zaliczyć: inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz faktoring i forfaiting.Faktoring to forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej. Co istotne, zapewnia przedsiębiorstwom środki potrzebne do ich funkcjonowania. Znakomicie odnajduje się w czasach kiedy firmom wiedzie się bardzo dobrze, kiedy istnieje konieczność zapewnienia szybkiego zastrzyku gotówki, jak i w sytuacjach gdy firmom powodzi się nieco gorzej. Jest to usługa przeznaczona dla konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, w związku z powyższym łatwiej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą elastyczność w działaniu.

Forfaiting natomiast to rozwiązanie dla spółek, które realizują duże kontrakty w długim terminie.

Masz zamiar przejrzeć kolejny artykuł na ów aktualny temat? Więc kliknij łącze tutaj i przenieś się do nowej witryny, jaką dla Ciebie opracowaliśmy.

Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków pieniężnych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do zapłaty ustalonej ceny z góry.Na rynku gospodarczym można wyróżnić kilka rodzajów forfaitingu, mimo to coraz częściej stosowany jest forfaiting leasingowy. To w zasadzie niedawno powołana do życia forma, polegająca na wykupie rat leasingowych, leasing oferta. Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty zsumowane lub pojedyncze. Na skutek podpisania zobowiązania, leasingodawca otrzymuje raty (zobacz jeszcze więcej) leasingowe wcześniej, niż wynika to z umowy podpisanej z leasingobiorcą. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty, które uzyskuje, są pomniejszone o dyskonto.

Autor Bank BGŻ

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*