Na czym polega proces chłodzenia żywności? Jaką rolę odgrywają w tym komory chłodnicze?

Komora chłodnicza jest to pomieszczenie chłodzone, w jakim trzyma się żywność, a to jest pomocne w zaniżeniu jakości dość łatwo psujących się produktów spożywczych. Najbardziej ważnym ich zadaniem jest schłodzenie świeżej, wstępnie schłodzonej i mrożonej żywności.

W warunkach chłodniczych należy trzymać tego rodzaju produkty, rodzaju jak mięso, jaja i produkty mleczne, ale i pozostałe, jak ryby, warzywa czy napoje. Jednakowoż przechowywanie tak wielu różnorakich produktów oznacza, że należy uwzględnić wiele czynników.

Chłodnia, mrożonki

Autor: Ben Schumin
Źródło: http://www.flickr.com

Tego rodzaju produkty, jak mięso są “martwe”, oznacza to bowiem, iż proces psucia się produktu zaczyna się bardzo szybko – zaraz po uboju. Inne typy żywności, typu warzywa liofilizowane i warzywa są jednakowoż “żywe”, co oznacza, że ich metabolizm nie zatrzyma się po zbiorach, więc żeby zapobiec obniżeniu się ich jakości, powinniśmy przechowywać je w warunkach najbardziej właściwej temperatury oraz wilgotności.

Wilgotność ma ogromne znaczenie dla mięsa, choć utraty wilgoci nie widzimy od razu po produkcie, zaś jej konsekwencją jest pewne zmniejszenie zysku ze sprzedaży na podstawie masy, a nie wycofanie ze sprzedaży. Niektóre z przetworów oraz napoje mleczne trzeba przechowywać w temperaturze niższej od pewnej wartości, by zapobiec wystąpieniu reakcji chemicznych i procesów mikrobiologicznych, jakie spowodowałby pogorszenie jakości tych produktów. Na pewno jak komory chłodnicze to pojęcie najlepszej jakości żywności jest obowiązkowe (polecane komory chłodnicze). Pojęciem tego rodzaju definiuje się jednocześnie własności fizyczne, lecz także wrażenia zmysłowe konsumentów.

Do czynników jakie odczuwa każdy z nas można zaliczyć kolor, zapach i konsystencję. Własności fizyczne odnoszą się do rodzajów skażenia bakteryjnego, chemiczne procesy i ilość dodanych konserwujących preparatów. Jakość żywności możemy zagwarantować wieloma różnymi sposobami. By zachować jakość spożywczych artykułów wykorzystuje się metody konserwacji i przechowywania, takiego rodzaju jak chłodzenie, wysuszanie czy wędzenie. Ponadto, dla specjalistów w dziedzinie chłodzenia najbardziej ważnym aspektem chłodni będzie proces chłodzenia. Instalacja chłodnicza musi zachować temperaturę na właściwym poziomie. Najczęściej okres przechowywania możemy przedłużać, wystarczy jedynie zmienić temperaturę.