Czy wiemy wystarczającą dużo o tym, co to jest logistyka? Czy każdy z nas ma szansę pracować w tej branży?

Logistyka jest procesem, w jakim w sposób systemowy jak i zintegrowany możemy zarządzać całym ciągiem dostaw, jak i pozostałymi elementami, do których należą przepływ dóbr i informacji. Logistyka staje się coraz ważniejsza, szczególnie, że rośnie konkurencja na rynku. Zjawisko to w takim samym stopniu dotyczy ogromnych międzynarodowych koncernów, jak również średnich oraz małych firm. Nie dziwi więc fakt, iż wciąż więcej osób chce uczęszczać na ten kierunek, dajmy na to logistyka.