Jakimi sposobami osoby w podeszłym wieku mogą się zabezpieczyć pod względem finansowym swoją dalszą przyszłość.

Starsze osoby w naszym kraju łatwo nie mają, nawet jeśli przez całe życie ciężko pracowały. Renty i emerytury są na poziomie niejednokrotnie nie pozwalającym na normalną egzystencję, a jeśli ktoś dodatkowo ma problemy ze zdrowiem, to jego sytuacja może być naprawdę ciężka.