Jakie wyróżniamy mechanizmy i zabezpieczenia w firmach z różnych branż na wypadek ryzyka inwestycji

Prowadzenie każdej firmy będzie się wiązać z jakimś ryzykiem. Jeśli ktoś otwiera swoją firmę, chce ją rozkręcić i wkłada w to swoje lub pożyczone pieniądze, to ryzykuje tym, że jeżeli mu się coś stanie, to wszystko straci. Im firma będzie większa i zatrudnia większą ilość ludzi, to ryzyko rośnie, dlatego też w dużych przedsiębiorstwach wymagane są pewne działania w celu minimalizacji niektórych zagrożeń.